Om oss

Våra senaste nyheter

Vasa Elektriska Ab köper in sig i Vasa teknologiföretaget Comsel System Ab

Pressmeddelande - February 24, 2021 - Comsel System

Comsel System och Sinfra sluter ramavtal

Pressmeddelande - October 7, 2020 - Comsel System

Närpes Fjärrvärme väljer helhetslösning från Comsel System

Pressmeddelande - December 18, 2019 - Comsel System

Närpes Vatten digitaliserar med helhetslösning från Comsel System

Pressmeddelande - December 17, 2019 - Comsel System

Comsel System och Sinfra ingår ramavtal för överordnat mätvärdeshanteringssystem

Pressmeddelande - July 8, 2019 - Comsel System

Comsel System levererar energimätningsutrustning till E.ON:s projekt LES Simris- Sveriges första lokala energisystem

Pressmeddelande - September 3, 2018 - Comsel System

Tre Sverige och Comsel System i samarbete kring leverans av NB-IoT-lösning för smart energimätning

Pressmeddelande - August 31, 2018 - Comsel System

Smart charging

News - March 7, 2018 - Coastline

Smarta elmätare som sätter kunden i centrum

News - November 30, 2016 - Dagens Industri

Comsel System, pionjär inom smarta ellösningar

News - February 3, 2016 - Framtidens Energi

Alla nyhetsinlägg

Varför?

"Problems cannot be solved by the same level of thinking that created them."
Albert Einstein

Vi anser att vi alla bör göra vad vi kan för miljön, och att vi alla vill bidra till att använda energi så effektivt som möjligt. Problemet är att vi vanligen inte vet hur vi kan, eller borde, spara energi - och inte heller var vi ska börja. Viktigt vore att vi fokuserar på rätt saker då vi försöker förbättra vår energieffektivitet – men utan rätt information är det kanske inte möjligt.

Målet med smarta mätare är att öka medvetenheten om energikostnader, och på så sätt hjälpa konsumenter att bli mer effektiva i sin energianvändning. Smarta mätare behövs som första steg mot att uppnå bästa möjliga miljöeffekt, både på kort och lång sikt, genom att förse kunden med rätt och relevant information.

Hur?

"You can have data without information, but you cannot have information without data."
Daniel Keys Moran

Kraven på smart mätning är i förändring. Från månadsvisa mätningar till 15 minuters intervaller och ned till nästan “realtid”. Då mer frekvent data, dvs större datamängder, genereras av de smarta mätarna, ökar betydelsen av säkerhets- och integritetsaspekter.

Hantering av smart mätdata för med sig utmaningar i form av nya behov; inte enbart i datalagringsinfrastruktur, utan även i förhållningssättet till datat och datahanteringen. Den nya utmaningen består inte endast i att ta ställning till vilket data man ska lagra var (s.k Big Data), utan även i hur man ska förädla, söka, dela, analysera och visualisera data.

Internet of Things och Big Data må vara dagens modeord, men för Comsel är Internet of Things kärnan i det vi gjort sedan 1997 - må det kallas inhämtning av inhämtning av data och styrning på distans, telematik eller M2M.

Vad?

"If you do not measure it, you can not improve it."
Lord Kelvin

Comsels verksamhet är att utveckla nästa generation av AMR-lösningar, även kallade system för smart mätning. Dessa system är nyckelkomponenter inom smarta elnät. Vi fokuserar på att erbjuda produkter och tjänster med den lägsta möjliga totala ägandekostnaden, att erbjuda den högsta möjliga SLA:n, datasäkerheten och integritetsskyddet.

Vilka är vi?

Comsel System är ett företag inom produktdesign och utveckling, som specialiserar sig på att ta fram och industrialisera system för energisektorn. Vi erbjuder våra kunder en komplett serie produkter och tjänster inom Internet of Things.

Vad gör oss annorlunda?

Vi har levererat konsulttjänster inom datanätverk till telekombranschen sedan 1996.
Lanserade vår första “Internet of things” TCP/IP-produkt 1997.
Comsel var pionjär på AMR-marknaden genom att erbjuda en TCP/IP-baserad AMR-koncentrator 1998.
Vi var den första aktören i Norden att leverera en GPRS-baserad AMR-lösning i stor skala 2004.
Vi har framgångsrikt levererat fler än 1 miljon mätpunkter med TCP/IP-kommunikation till den nordiska energimarknaden.

Vår historia

1989
Comsel System grundades i Vasa, Finland. Verksamheten bestod av planering och genomförande av elinstallationer, datanätverkstjänster och utveckling av automationsutrustning (inbyggda system).
 
System inom elteknik, datanätverk och inbyggda system är fortfarande idag de tre hörnstenarna i Comsels produkter och tjänster.
1995
Comsel startade utvecklingen av TCP/IP-baserade system för automatisk datainhämtning och -kontroll/M2M (Internet of Things) – CI/OS-produkter, bestående av både inbyggd hårdvara och mjukvara. Huvudsakligt användningsområde för CI/OS-produkterna var fjärravläsning av el-, fjärrvärme-, gas och vattenkonsumtion; med andra ord kommunikationsprodukter för automatisk mätaravläsning – smart mätning.
 
Comsels kärnverksamhet är att utveckla IoT-produkter för smart mätning, innehållande både hårdvara och mjukvara. Vår kompetens sträcker sig från mekanisk design till kompetens inom nätverk, molntjänster och mjukvarukunnande.
1996
Verksamhet i Stockholm, Sverige, etablerades med fokus på tjänster inom området för nätverk och kommunikation.
 
Comsel erbjuder sina IoT-kommunikationstjänster via privata nätverk och/eller publikt Internet beroende på kundernas behov och målsättningar. Vår IoT-arkitektur möjliggör genuin Big Data skalbarhet på ett säkert och tillförlitligt sätt.
2000
Comsel levererade GPRS TCP/IP-baserade mätpunkter i olika rolloutprojekt på den nordiska marknaden, som t.ex till de två största AMR-projekten i Norden (Fortum Sverige samt E.ON Sverige; sammanlagt ca 1 miljon mätpunkter).
2012
Lansering av tre nya Smart Metering forsknings- och utvecklingsprojekt, d.v.s. Comsel Service Hub (Smart Metering-tjänst), Zodiac (nästa generation av Smart Metering-terminal) och Neuron (system för IoT-sensor) för att möta energimarknadens nya krav.
2016
Comsel Service Hub och Zodiac Smart Metering-terminaler har tillsammans levererat över 65 miljoner el- och fjärrvärmemätvärden från installationer i Norden. Detta med en SLA-nivå på 99.99%

Vår vision

Att vara den tryggaste partnern för leverans av tillförlitlig, säker och framtidssäkrad Internet of Things-kommunikationsteknologi till energisektorn.

Varför vi finns

Vi finns för att erbjuda innovativa, kostnadseffektiva produkter och tjänster inom smart metering, baserade på säker och tillförlitlig kommunikation som motsvarar våra kunders förväntningarna och behov.

Våra värderingar

Passionerad och inspirerande

Vi älskar det vi gör och finner glädje i att inspirera andra.

Förtjäna trovärdighet

Vi ger våra kunder verkligt värde och vi håller våra löften.

Det visuella är viktigt

Första intrycket håller. Allt vi gör, gör vi med våra användares ögon.

Vi uppskattar feedback

Alla behöver feedback. Vi är tacksamma för användare som delar med sig av sina tankar och åsikter.

Vi tror på kvalitet

Vi förbättrar kontinuerligt det vi gör för att uppfylla våra kunders ändrande behov.

Vi bryr oss

Vi gör det som måste göras, och det vi gör, gör vi med omsorg.