Corona


Troligen det mest flexibla sättet att hantera smart mätdata.

Corona

Vad är Corona?

Comsel Corona Service hub är troligen det mest flexibla och säkra sättet att hantera din mätdata. Corona är ett IT-infrastruktursystem för att hantera både utrustningen involverad i din smarta mätning och mätdatan. Corona är uppbyggt som en familj av verktyg för hantering av provisionering, konfiguration, uppdatering av inbyggda program och den dagliga mätdatakommunikationen.

Hög tillgänglighet. Det är med stolthet som Comsel designar robust teknologi. Corona är designad för att uppnå den högsta möjliga tillgänglighetsnivån.
Flexibilitet. Corona är ett distribuerat system som kan konfigureras för många olika scenarion beroende på önskemål. Den kan läggas upp för en liten kostnadseffektiv installation, för att vid behov utökas till en stor installation med flera datacenter.
Datasäker. Datasäkerheten utgör Coronas kärna. All kommunikation mellan enheterna och Corona är end-to-end-krypterad och ömsesidigt autentiserad. Coronas individuella komponenter drivs i skyddade miljöer och har begränsad tillgång till resten av nätverket.

Vid mätaren

Comsel Zodiac

Vi hämtar in data från flera källor och hanterar dem lokalt för snabba åtgärder samt för att upptäcka avvikelser. Våra enheter kan lagra miljontals mätvärden, och erbjuder närapå realtidsprocessering av data. Corona övervakar konstant enheternas hälsa och beteende och kan snabbt alarmera och agera om avvikande beteende sker. Alla Comsels produkter är konfigurerbara och uppgraderbara genom Corona och alla ändringar sparas för att garantera spårbarhet under hela enhetens livslängd.

Besök sidan Zodiac för närmare information om våra produkter inom smart mätning.

I luften

I luften

För oss är det av yttersta vikt att mätdatan från enheten når er snabbt, säkert och tillförlitligt. För att säkra tillförlitlig leverans av data och för att erbjuda den bästa möjliga flexibiliteten, använder våra produkter multipla anslutningsvägar, t.ex. ett privat 3G nätverk tillägnat för ändamålet, fast Ethernet, WiFi, eller en kombination av dessa. Comsels Corona service hub optimerar valet av nätverk under produktens livslängd och kan alltid välja den teleoperatör som erbjuder bäst signal.

All kommunikation mellan Corona och enheterna, oberoende av kommunikationsmetod, är krypterad end-to-end. Vi använder den bästa möjliga krypteringstekniken och all kommunikation mellan enheterna och våra system är alltid ömsesidigt autentiserad.

I vårt datacenter

Corona notifikationer

Comsel Corona samlar allt mätdata från samtliga era Comselprodukter (inklusive EPCP™-baserade produkter). Vi validerar datat, övervakar era enheter vad gäller avvikelser, och utför de bästa möjliga analyserna på ert data. Corona larmar er omgående ifall det uppstår något problem vid någon mätpunkt, eller i elnätet. Den förser er även med åtgärdsapporter angående tillståndet i ert system.

För att försäkra oss om hög tillgänglighet använder vi redundanta nätverk och servrar, övervakar funktionerna på hela installationen konstant samt utnyttjar de bästa tänkbara självläkande metoder för automatisk felhantering. Alla våra system är konfigurerade så att de självständigt vidtar åtgärder ifall en server eller process slutar fungera, och systemet fungerar även under partiella strömavbrott.

I era händer

Comsel Corona mjukvara

Vår strävan är att presentera de bästa verktygen för ert mätdata. Vi erbjuder en komplett serie av mätdatahantering, samt verktyg för provisionering och förvaltning av era tillgångar inom smart metering. Vi erbjuder kunskap för en mix av användare som interagerar med Comsels produkter, t.ex. slutanvändare, personal på fältet, operativa analytiker och administratörer.

Vill ni veta mer?

Vi sänder er gärna mer information om våra produkter Zodiac, Corona, Oculus, Neuron, elbilsladdning och våra lösningar! Vänligen fyll formuläret nedan eller kontakta sales direkt.

Skicka