Comsel Service Hub


Troligen det mest flexibla sättet att hantera smart mätdata.

Comsel Service Hub

Vad är Comsel Service Hub?

Comsel Service Hub är troligen det mest flexibla och säkra sättet att hantera din mätdata. Service Hub är ett IT-infrastruktursystem för att hantera både utrustningen involverad i din smarta mätning och mätdatan. Systemet är uppbyggt som en familj av verktyg för hantering av provisionering, konfiguration, uppdatering av inbyggda program och den dagliga mätdatakommunikationen.

Hög tillgänglighet. Det är med stolthet som Comsel designar robust teknologi. Comsel Service Hub är designad för att uppnå den högsta möjliga tillgänglighetsnivån.
Flexibilitet. Comsel Service Hub är ett distribuerat system som kan konfigureras för många olika scenarion beroende på önskemål. Den kan läggas upp för en liten kostnadseffektiv installation, för att vid behov utökas till en stor installation med flera datacenter.
Datasäker. Datasäkerheten utgör Comsel Service Hubs kärna. All kommunikation mellan enheterna och systemet är end-to-end-krypterad och ömsesidigt autentiserad. Comsel Service Hubs individuella komponenter drivs i skyddade miljöer och har begränsad tillgång till resten av nätverket.

Vid mätaren

Comsel Zodiac

Vi hämtar in data från flera källor och hanterar dem lokalt för snabba åtgärder samt för att upptäcka avvikelser. Våra enheter kan lagra miljontals mätvärden, och erbjuder närapå realtidsprocessering av data. Comsel Service Hub övervakar konstant enheternas hälsa och beteende och kan snabbt alarmera och agera om avvikande beteende sker. Alla Comsels produkter är konfigurerbara och uppgraderbara genom systemet och alla ändringar sparas för att garantera spårbarhet under hela enhetens livslängd.

Besök sidan Zodiac för närmare information om våra produkter inom smart mätning.

I luften

I luften

För oss är det av yttersta vikt att mätdatan från enheten når er snabbt, säkert och tillförlitligt. För att säkra tillförlitlig leverans av data och för att erbjuda den bästa möjliga flexibiliteten, använder våra produkter multipla anslutningsvägar, t.ex. ett privat 3G nätverk tillägnat för ändamålet, fast Ethernet, WiFi, eller en kombination av dessa. Comsels Service Hub optimerar valet av nätverk under produktens livslängd och kan alltid välja den teleoperatör som erbjuder bäst signal.

All kommunikation mellan Comsel Serivce Hub och enheterna, oberoende av kommunikationsmetod, är krypterad end-to-end. Vi använder den bästa möjliga krypteringstekniken och all kommunikation mellan enheterna och våra system är alltid ömsesidigt autentiserad.

I vårt datacenter

Service Hub notifikationer

Comsel Service Hub samlar allt mätdata från samtliga era Comselprodukter (inklusive EPCP™-baserade produkter). Vi validerar datat, övervakar era enheter vad gäller avvikelser, och utför de bästa möjliga analyserna på ert data. Systemet larmar er omgående ifall det uppstår något problem vid någon mätpunkt, eller i elnätet. Den förser er även med åtgärdsapporter angående tillståndet i ert system.

För att försäkra oss om hög tillgänglighet använder vi redundanta nätverk och servrar, övervakar funktionerna på hela installationen konstant samt utnyttjar de bästa tänkbara självläkande metoder för automatisk felhantering. Alla våra system är konfigurerade så att de självständigt vidtar åtgärder ifall en server eller process slutar fungera, och systemet fungerar även under partiella strömavbrott.

I era händer

Comsel Service Hub mjukvara

Vår strävan är att presentera de bästa verktygen för ert mätdata. Vi erbjuder en komplett serie av mätdatahantering, samt verktyg för provisionering och förvaltning av era tillgångar inom smart metering. Vi erbjuder kunskap för en mix av användare som interagerar med Comsels produkter, t.ex. slutanvändare, personal på fältet, operativa analytiker och administratörer.

Vill ni veta mer?

Vi sänder er gärna mer information om våra produkter Zodiac, Service Hub, Oculus, Neuron, elbilsladdning och våra lösningar! Vänligen fyll formuläret nedan eller kontakta sales direkt.

Skicka