Comsel Neuron


Smart Things Technology baserad på 100% öppna standarder

Dynamisk samverkan

Det är inte nog med fungerande kommunikationslänkar mellan enheter. De bör även kunna utbyta nyttig information sinsemellan för att tillsammans skapa en användbar tillämpning. Enheternas samverkan och beteende bör vara dynamisk och i utveckling på samma sätt som de underliggande fysiska nätverken. Många så kallade smarta hem installeras och konfigureras i dag en gång för alla av en tekniker. Detta är ungerfär lika flexibelt som en traditionell, fast, trådburen installation; nätverken är fasta och samverkan mellan noderna är kanske inte konfigurerbar av lekman.

Enkla applikationer, som en Neuron sensor i ditt hem som loggar och presenterar data, kräver ingen konfigurering. Vissa applikationer som byggs up som en samverkan mellan flera noder kan skapas och utvecklas automatiskt, medan anda behöver konfigureras. Vårt mål är att erbjuda så enkla grafiska och intuitiva verktyg att vem som helst skall kunna bygga applikationer av samverkande noder. Styrning av uppvärmningen på basen av temperatur uppmätt av sensorer utspridda i ditt hem samt en vädertjänst på Internet, eller sänkning av temperaturen, ventilationen och belysningen då din mobiltelefon lämnar hemmet, är exempel på applikationer du kunde bygga.

Dynamiska noder

Internet är inte klart, inte heller våra tjänster. Nya säkerhetshot kommer att uppdagas. För att en enhet skall vara framtidssäker, måste den vara uppdaterbar på distans. Detta måste även innefatta de minsta knappcellsdrivna sensorerna. Alla Neuron noder stöder omprogrammering över nätet.

Vill ni veta mer?

Vi sänder er gärna mer information om våra produkter Zodiac, Service Hub, Oculus, Neuron, elbilsladdning och våra lösningar! Vänligen fyll formuläret nedan eller kontakta sales direkt.

Skicka