← Back

Comsel System och Sinfra ingår ramavtal för överordnat mätvärdeshanteringssystem

Avtalsteckning av ramavtalet. Comsel Systems Kristian Heimonen på nedersta raden längst till höger.
Avtalsteckning av ramavtalet. Comsel Systems Kristian Heimonen på nedersta raden längst till höger.

Comsel System Ab och Sinfra, Svensk Inköpscentral för Infrastruktur Ekonomisk förening, har tecknat avtal om överordnat mätvärdeshanteringssystem. Med det nya avtalet erbjuds Sinfras medlemmar en flexibel plattform för hantering av mätvärden och ett insamlingssystem för mätvärden från el-, fjärrvärme-, vatten- och gasmätare.

“Vi ser fram emot att samarbeta med Comsel System som en av våra leverantörer inom mättjänster under avtalsperioden”, säger Lars-Eric Larsson, Strategisk Upphandlare på Sinfra.

“Sinfra är en viktig partner för Comsel då vi har många gemensamma kunder på energimarknaderna och avtalet gör det enklare för medlemsföretagen att avropa tillhörande tjänster och produkter utan tidskrävande upphandlingar. Vi ser fram emot att erbjuda Sinfras medlemmar vårt mätvärdeshanteringssystem Corona Service Hub, och är glada över att kunna hjälpa företag att effektivisera och optimera energianvändning och -information”, säger Kristian Heimonen, VD på Comsel System Ab.

COMSEL CORONA SERVICE HUB

Med ramavtalet får Sinfras medlemmar tillgång till Corona Service Hub, ett skalbart mätvärdeshanteringssystem utvecklat för framtidens energianvändning och marknadskrav. Corona har flera uppkopplingar samt integrationer till olika marknader och system, och stöder många standardiserade gränssnitt och kommunikationsprotokoll. Systemet har hög datasäkerhet som samtliga lösningar och produkter från Comsel.

Med det nya avtalet erbjuds Sinfras medlemmar tillgång till flexibel hantering av mätvärden från el-, fjärrvärme-, vatten- och gasmätare. Systemet ger kundföretagen utmärkta möjligheter att skalbart bygga och utveckla tilläggstjänster och utnyttja kraftfulla möjligheter för data-analys med Business Intelligence -modulen.

OM AVTALET

Ramavtalet omfattar leveranser av överordnade mätvärdeshanteringssystem samt tillhörande produkter och tjänster. Ramavtalet gäller i två år efter att avtalet trätt i kraft, med möjlighet till förlängning/ prolongering i ett + ett år.

OM SINFRA

Sinfra är en ekonomisk förening som ägs av medlemmarna. Huvudsyftet är att sköta upphandlingar av produkter och tjänster för försörjningssektorn. Sinfras upphandlingar förenklar för den enskilde medlemmen. Medlemmen behöver inte göra egna upphandlingar utan kan snabbt och enkelt avropa på befintliga ramavtal. Sinfra har för närvarande 222 medlemsföretag inom försörjningssektorn i Sverige. Sinfra fungerar som ombud för sina upphandlande enheter, d.v.s. medlemsföretag runt om i Sverige. Mer information om Sinfra, se: https://sinfra.se/

OM COMSEL SYSTEM

Comsel System Ab erbjuder helhetslösningar inom smart mätning och energieffektivisering till el-, fjärrvärme-, gas- och vattenförsörjningsbolag. Comsels lösningar bygger på en skalbar, säker och öppen arkitektur som innebär att kunderna kan konkurrensutsätta varje delkomponent i värdekedjan. Detta innebär att kunderna alltid kan försäkra sig om att de har den mest kostnadseffektiva och moderna lösningen över tiden. Comsels lösning gynnar samtliga aktörer i hela värdekedjan, och erbjuder slutkunderna helt nya möjligheter att ta del av rätt information, automatisera åtgärder och därmed bli mer energieffektiva, spara naturresurser och som resultat även spara pengar.

FÖR MER INFORMATION

Lars-Eric Larsson, Strategic Upphandlare, Sinfra
Tel +46 8 525 099 47
lars-eric.larsson@sinfra.se

Kristian Heimonen, VD, Comsel System Ltd
Tel +358 50 383 0001
kristian.heimonen@comsel.se

SE ÄVEN

https://comsel.se/hub.html