← Back

Närpes Vatten digitaliserar med helhetslösning från Comsel System

En finländare använder i genomsnitt 57 000 liter rent dricksvatten per år, vilket motsvarar 155 liter per person och dag. Vi har haft ett överflöd av vatten och många gånger sker vattenanvändningen utan större eftertanke. Den senaste tidens sjunkande grundvattennivåer och periodvis vattenbrist har lyft behovet att optimera vattenförsörjningen samt öka medvetenheten hos vattenanvändarna.

Närpes Vatten är en föregångare i branschen som tagit fasta på detta och valt att digitalisera övervakningen av vattenförsörjningen med en helhetslösning från Comsel System. Det innebär att information från samtliga förbrukningspunkter, pumpstationer och annan utrustning i ledningsnätet används för att optimera och detektera eventuella störningar i vattenförsörjningen. I lösningen analyseras ca 6 miljoner mätvärden per dygn som hanteras av Comsels Corona Service Hub.

Comsels lösning för fjärravläsning är bl.a. mätar-, sensor- och IoT-kommunikationsteknologioberoende vilket gör att Närpes Vatten fritt kan välja bland vattenmätare och andra sensorer med standardiserade gränssnitt, och är således inte bunden till en specifik leverantör. En mätar- och sensoroberoende lösning är flexibel, framtidssäker och gör att en kombination av en mängd olika typer av mätare och andra sensorer är möjlig.

“För oss är kriterierna samverkan, flexibilitet och säkerhet viktiga i valprocessen. Då Närpes Vatten och Närpes Fjärrvärme kommer att dela på den tekniska lösningen är även kostnadseffektiviteten avgörande. Comsels lösning är innovativ och fyllde våra kriterier och framtida ambitioner” säger Olav Sjögård, ordförande i Stadsstyrelsen, Närpes Stad.

”Vi har tittat på olika lösningar för vattenmätning. Vi ville göra en lönsam investering och av de olika alternativen kom vi fram till att Comsels lösning var den bästa för helheten. Comsels lösning är mätaroberoende och har en teknik som garanterat håller för framtiden. Det är en bred lösning som passar oss och erbjuder många möjligheter. Kundgränssnitten är utmärkta, vilket medför att vi kan erbjuda ett brett urval mervärdestjänster åt våra kunder”, säger Markus Böling, VD för Närpes Vatten Ab.

“Närpes Vatten och Närpes Stad är pionjärer i branschen med att nu ta steget att digitalisera sin verksamhet för att transparent kunna erbjuda sina kunder bättre information. Då modern realtids mätinsamling, övervakning samt analys av ledningssystemet nu införs kan både slutkunden och Närpes Vatten optimera sin vattenanvändning. Det som Närpes Vatten och Närpes Stad de facto nu implementerar är det som de flesta ännu bara pratar om i sina Smart City-visioner”, säger Kristian Heimonen, VD för Comsel System Ab.

“Vi är väldigt glada över att Närpes Vatten har valt Comsel Systems helhetslösning. Genom att använda modern teknologi har vi kunnat visa hur enkelt, säkert och kostnadseffektivt det är att samla in, styra och optimera realtidsdata om vattenförbrukning genom hela värdekedjan. Närpes Vatten är helt klart en föregångare i sin bransch sett ur ett globalt perspektiv, och det är mycket inspirerande att få samarbeta med en innovativ stad och vattenverk som Närpes Stad och Närpes Vatten”, avslutar Heimonen.

FÖR MER INFORMATION

Olav Sjögård, Styrelseordförande Närpes Stad
Tel. 06-2249111
olav.sjogard@gmail.fi
Markus Böling, VD, Närpes Vatten Ab
Tel. 06-3475511
markus.boling@narpesvatten.fi
Kristian Heimonen, VD, Comsel System Ab
Tel. +358 50 383 0001
kristian.heimonen@comsel.fi

MER OM NÄRPES VATTEN

Närpes Vatten Ab är ett kommunalt vattenförsörjningsbolag i Närpes stad som sköter vattenförsörjningen till stadens invånare. Sedan år 2001 har bolaget även hand om avloppsverksamheten i staden och har sedan dess aktivt byggt ut avloppssystemet till byarna så att största delen av stadens befolkning ska ha möjlighet att ansluta sig till det kommunala avloppsnätet. Närpes har tillgång till grundvatten av mycket bra kvalitet. Därför behöver vattnet inte behandlas speciellt mycket innan det pumpas ut i dricksvattennätet. Närpes Vatten distribuerar ca. 1 000 000 m3 (1 miljard liter) vatten per år i sitt vattenledningsnät varav ca 60% renas i eget reningsverk i Valsberg och ca 40% köps av Oy Aqua Botnica Ab.

MER OM COMSEL SYSTEM

Comsel System Ab erbjuder helhetslösningar inom smart mätning och energieffektivisering till el-, fjärrvärme-, gas- och vattenförsörjningsbolag. Comsels lösningar bygger på en skalbar, säker och öppen arkitektur som innebär att kunderna kan konkurrensutsätta varje delkomponent i värdekedjan. Detta innebär att kunderna alltid kan försäkra sig om att de har den mest kostnadseffektiva och moderna lösningen över tiden. Comsels lösning gynnar samtliga aktörer i hela värdekedjan, och erbjuder slutkunderna helt nya möjligheter att ta del av rätt information, automatisera åtgärder och därmed bli mer energieffektiva, spara naturresurser och som resultat även spara pengar.

SE ÄVEN

Närpes Vatten hemsida
Comsel System hemsida
Om Comsel System