← Back

Comsel System och Sinfra sluter ramavtal

Comsel System och Sinfra (Svensk Inköpscentral för Infrastruktur Ekonomisk förening) har slutit ramavtal kring leverans av Elmätare kategori 1-2 med tillhörande produkter och tjänster. Comsel System är en av de utvalda leverantörerna som genom ramavtalet har möjlighet att leverera elmätare samt lösningar för smart energimätning till Sinfras medlemmar.

Svenska energibolag kan via ramavtalet avropa leveranser med mätinsamlingsutrustning samt mätvärdesinsamlingstjänst för energiavläsning. Mätinsamlingsutrustning inkluderar, förutom elmätare, smarta kommunikationsmoduler från Comsel, såsom Comsel Oculus och Gemini samt Comsel Service Hub -tjänst för insamling, lagring och hantering av mätvärden samt mätenheter.

Samtliga lösningar från Comsel möter framtidens behov och stöd för energieffektivisering. Comsels lösningar stöder samtliga rekommendationer som utfärdats av Energimarknadsinspektionen (Ei). Lösningarna har även stöd för flödet som kommer att gälla för SvK:s elmarknadshubb när den tas i bruk. Alla lösningar och produkter från Comsel är designade för att leverera högsta möjliga SLA-nivåer. Samtliga bygger på 100% öppna standarder, har högsta möjliga datasäkerhet och är GDPR-kompatibla. Våra lösningar och mätenheter finns för el, fjärrvärme, vatten och gas samt för fastighetsmätning.

Sinfra är en nationell inköpscentral som jobbar med att färdigställa hållbara upphandlingar. Sinfra omsätter årligen ca 900 MKr genom avrop från Sinfras ramavtal. Sinfra representerar medlemmar i Sverige som bedriver verksamheter inom fjärrvärme, el och VA. Syftet med verksamheten är att förse medlemmarna med produkter och tjänster via ramavtal med ramavtalsleverantörer som är upphandlade utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Visionen är att vara en naturlig del i medlemmarnas inköpsverksamheter och skapa effektivitet och trygghet i kombination med bästa möjliga teknik.

MER OM COMSEL

Comsel System erbjuder smarta mätningslösningar för el, fjärrvärme, vatten, gas och fastigheter. Bolaget är grundat i Finland 1989 och har gedigen erfarenhet från fjärravläsning för energibranschen. Comsel System har levererat mer än 1 miljon TCP/IP-baserade mätpunkter till den nordiska marknaden varav merparten finns installerade i Sverige. Lösningarna innefattar helt nya produkter för nästa generations lösningar inom smarta mätare som bygger på modern, standardiserad, säker och kostnadseffektiv arkitektur. Systemen gynnar samtliga aktörer på energimarknaden, och erbjuder slutkunderna helt nya möjligheter att ta del av information om sin energianvändning och bli mer energieffektiva.

MER OM SINFRA

Sinfra (Svensk Inköpscentral för Infrastruktur Ekonomisk förening) är en ekonomisk förening som ägs av medlemmarna. Huvudsyftet är att sköta upphandlingar av produkter och tjänster för försörjningssektorn. Sinfras upphandlingar förenklar för den enskilde medlemmen. Medlemmen behöver inte göra egna upphandlingar utan kan snabbt och enkelt avropa på Sinfras befintliga ramavtal. Sinfra omsätter årligen ca 900 MKr genom avrop från Sinfras ramavtal. Sinfra representerar medlemmar i Sverige som bedriver verksamheter inom fjärrvärme, el och VA.

KONTAKTPERSONER

Kristian Heimonen, verkställande direktör, Comsel System Ab
Tel: +358 50 383 0001

Tony Doganson, verkställande direktör, Sinfra Ek. För.
Tel: +46 8 525 099 42