← Back

Vasa Elektriska Ab köper in sig i Vasa teknologiföretaget Comsel System Ab

Idag offentliggjordes att Vasa Elektriska Ab köper in sig i det vasabaserade teknologiföretaget Comsel System Ab.

Comsel System utvecklar smarta mätinsamlingssystem för el, fjärrvärme, vatten och gas. Företaget har speciellt fokuserat på system där stora datamängder kostnadseffektivt kan hanteras med hög kvalitet och säkerhet. Med tillgång till rätt typ av information kan energioptimeringar nås och miljöpåfrestningar minskas. Detta är något som blir extra viktigt världen över då klimatmål och användning av förnyelsebar energi blir ett måste. 

Comsel System har utvecklat teknologin som ligger i botten av mätinsamlingssystemet och som används för olika typer av energimätning, bl.a. energioptimering i fastigheter, intelligent elbilsladdning samt optimering av mikroproduktionsanläggningar.

Comsel System förstärker med sin teknologi och kompetens produktutvecklingen hos Vasa Elektriska, som med affären bättre kan möta kundernas ökande intresse för olika typer av energimätningar och -optimering hos sina kunder. Genom affären får Comsel System en stark delägare som bidrar med kunskap och erfarenheter från energibranschen

Vidare har Comsel System kunskap och teknologi inom elbilsladdning, vilket är helt i linje med strävan hos Vasa Elektriska att stödja det växande området för elbilism.

“Vi är mycket stolta och glada över att Vasa Elektriska köpte in sig i Comsel System. Vi har redan samarbetat i olika projekt och Vasa Elektriska är en bra partner. Att Vasa Elektriska nu går in som delägare känns väldigt bra. Det är ett kvitto på att vi lyckats med våra lösningar inom energimätning och har ett tänk som överensstämmer med det som energibranschen efterfrågar. Nu har vi en bra styrka att ta företaget vidare och ser med stort intresse och tillförsikt mot framtiden”, säger Kristian Heimonen, VD på Comsel System.

“Vi är väldigt stolta över att få meddela om vårt fördjupade samarbete med Comsel System”, säger Stefan Damlin, verkställande direktör på Vasa Elektriska.

“Vi har tittat på olika alternativ inom teknologi för smart energimätning, och är övertygade om att Comsel System har en teknologi som håller för framtiden. Inom vår koncern kommer vi att kunna använda tekniken inom våra olika verksamhetsområden, och vi ser stor potential för att ta fram nya produkter och lösningar som kommer att gynna våra kunder”, säger en glad Hans-Alexander Öst, utvecklingsdirektör på Vasa Elektriska.

“Med denna lösning säkerställer vi att vi tar täten i branschen genom att erbjuda produkter och tjänster som ökar intelligensen i våra kunders hem. Samarbetet möjliggör dessutom att vi kommer att kunna erbjuda olika produkter inom efterfrågeflexibilitet, vilket gynnar våra kunder. Vi ser mycket fram emot att vara delägare i Comsel System”, avslutar Öst kring bakgrunden till affären.

MER OM COMSEL

Comsel System erbjuder smarta mätningslösningar för el, fjärrvärme, vatten, gas och fastigheter. Bolaget är grundat i Vasa 1989 och har gedigen erfarenhet från fjärravläsning för energibranschen. Comsel System har levererat mer än 1 miljon TCP/IP-baserade mätpunkter till den nordiska marknaden varav merparten finns installerade i Sverige. Lösningarna innefattar helt nya produkter för nästa generations lösningar inom smarta mätare som bygger på modern, standardiserad, säker och kostnadseffektiv arkitektur. Systemen gynnar samtliga aktörer på energimarknaden, och erbjuder slutkunderna helt nya möjligheter att ta del av information om sin energianvändning och bli mer energieffektiva.

MER OM VASA ELEKTRISKA

Vasa Elektriska är en stark energikoncern inom elhandel, elöverföring och fjärrvärme. Till koncernen hör dotterbolaget Vasa Elnät Ab. Koncernen sysselsätter ungefär 120 personer och omsättningen år 2019 utgjorde ca 153 milj. euro.

KONTAKTPERSONER

Kristian Heimonen, verkställande direktör, Comsel System Ab
Tel: +358 50 383 0001
kristian.heimonen@comsel.fi
Stefan Damlin, verkställande direktör, Vasa Elektriska Ab
Tel: +358 50 557 0726
stefan.damlin@vaasansahko.fi
Hans-Alexander Öst, utvecklingsdirektör Vasa Elektriska Ab
Tel: +358 40 046 3627
hans-alexander.ost@vaasansahko.fi