Comsel Zodiac


Smart metering – Smarta mätenheter för alla behov.

Comsel Z3 modul

Hög SLA. Zodiac använder en robust kombination av anslutningsmetoder och tillvägagångssätt för att möjliggöra den ledande servicenivån inom branschen.
Låg driftskostnad. Zodiac använder de mest effektiva kommunikationsprotokollen för att uppnå lägsta möjliga användningskostnad.
Skalbar. Comsels produkter och teknologi är designade för att fungera på ett distribuerat sätt som möjliggör effektiv skalbarhet av infrastrukturen.

Comsel Zodiac – Mätaroberoende mätlösning

Comsel Zodiac är en mätaroberoende kommunikationsmodul designad för att funktionerna både självständigt och integrerad i olika mätare. Zodiac ser likadan ut åt överliggande system oberoende vilken typ av mätare den är kopplad till, vilket gör det möjligt att använda samma teknologi för alla dina mätbehov, från stora och små elkonsumenter till fjärrvärmeanläggningar. Zodiac kombinerar den senaste teknologierna inom systemutveckling med en robust och högtillgänglig plattform. Zodiac stöder online, over-the-air omkonfigurering och uppdateringar, den klarar att lagra flera miljoner värden lokalt och kan konfigureras att logga mätaravläsningar med ned till 10 sekunders intervall.

För att möjliggöra användningen av noll-konfiguration så gott som överallt, är Zodiac försedd med ett LTE/3G/GPRS-modem. I tillägg till LTE/3G-modemet, kan Zodiac använda multipla extra anslutningsvägar med de inbyggda Ethernet- och WiFi-modulerna. Zodiac använder det senaste inom nätverkssäkerhet för att garantera både säker leverans av mätvärden och kontrollerbara mjukvaru-uppdateringar och konfigurationsändringar.

Zodiac kan hantera alla typer av mätregister och kan övervaka parametrar för elkvalitet eller fjärrvärmedistributionskvalitet lokalt för snabba handlingar, dynamiskt logga förändringar och avge notifieringar till överliggande system om onormala situationer uppstår. Modulen stöder mätningar i både import- och exportriktning, och kan använda multipla konfigurerbara tariffer i bägge riktningarna. Med ett effektivt och konfigurerbart larmsystem kan modulen snabbt detektera olika typer av avvikelser, såsom t.ex. fasavbrott till spänningsdippar och spänningspikar, avvikande flödestemperaturer; samt omedelbart avge notifiering om situationen.

Comsel Zodiac är utrustad med flera IP baserade HAN-gränssnitt som på ett flexibelt sätt kan erbjuda slutanvändaren med den information den önskar direkt i den utrustning slutanvändaren redan har. Detta skapar nya möjligheter till värdeinnovation med hjälp av t.ex. applikationer till smarttelefoner eller intelligenta enheter som direkt kan kommunicera med mätenheten på ett säkert sätt för att utvinna mervärde utan att någon ändring eller tilläggsinstallation krävs.

Zodiac-familjen

 • Comsel Z3c

  Comsel Zxc

  för Landis+Gyr E350 ZCF
   
  Enfas/två-ledarkoppling
 • Comsel Z3m Comsel Z3m för CST 0420

  Comsel Zxm

  för Landis+Gyr E350 ZMF
  och AEM CST-0420
  Trefas/fyr-ledarkoppling
 • Comsel Z3f Comsel Z3f för CST 0420

  Comsel Zxf

  för Landis+Gyr E350 ZFF
  och AEM CST-0420
  Trefas/tre-ledarkoppling
 • Comsel Oculus

  Comsel Oculus

  Mätaroberoende, IR
   
  5V micro-USB, 2A
   
   
 • Comsel Gemini micro

  Comsel Gemini micro

  Mätaroberoende, M-Bus/RS-485
   
  Enfas/två-ledarkoppling
   
   
 • Comsel Gemini

  Comsel Gemini

  Mätaroberoende, M-Bus/RS-485/RS-232
   
  Enfas/två-ledarkoppling
  Trefas/tre-ledarkoppling
  Trefas/fyr-ledarkoppling

Comsel Zxc för Landis+Gyr E350 ZCF

Beskrivning

Comsel Zx (Zxc, Zxm och Zxf) är en kommunikationsmodul designad för användning med Landis+Gyr E350-mätare och AEM CST-0420-mätare. Zx kombinerar den senaste teknologin inom systemutveckling med en robust och högtillgänglig plattform. Zx stöder online, over-the-air omkonfigurering och uppdateringar, den klarar att lagra flera miljoner värden lokalt och kan konfigureras att logga mätaravläsningar med ned till 10 sekunders intervall.

För att möjliggöra användningen av noll-konfiguration så gott som överallt, är Zx försedd med ett 3G/GPRS eller LTE-modem. I tillägg till LTE/3G-modemet, kan Z3 använda multipla extra anslutningsvägar med de inbyggda Ethernet- och WiFi-modulerna. Zx använder det senaste inom nätverkssäkerhet för att garantera både säker leverans av mätvärden och kontrollerbara mjukvaru-uppdateringar och konfigurationsändringar.

Zx stöder alla register som finns i E350 eller CST-mätaren, och kan därmed övervaka elkvalitetsparametrar såsom spänning, ström, frekvenser och effektfaktor. Modulen stöder mätningar i både import- och exportriktning, och kan använda multipla konfigurerbara tariffer i bägge riktningarna. Med ett effektivt och konfigurerbart larmsystem kan modulen snabbt detektera olika typer av avvikelser, såsom allt från fasavbrott till spänningsdippar och spänningspikar, samt omedelbart avge notifiering om situationen.

Teknisk specifikation

Strömförsörjning
1 x 230 V, 50 Hz
Temperaturräckvidd
-40 to +60°C, icke-kondenserande <95 % fuktighet
Realtidsklocka
Precision på klocka: ±1s/24h (i 25°C)
Automatisk NTP tidssynkronisering
Backup-kapacitet: 10 dagar
WAN konnektivitet
LTE, Dual-band UMTS/HSPA, Dual-band GSM/GPRS/EDGE
Ethernet: RJ-45 10/100Mbps
WiFi: 802.11 b/g/n
HAN konnektivitet
WPAN: 802.15.4 Ready
WiFi: 802.11 b/g/n
Bluetooth Low Energy
Dimensioner (terminal)
Höjd: 34.5 mm
Bredd: 124.0 mm
Längd: 103.5 mm
Vikt (terminal)
Vikt: 152 gram
Dimensioner (mätenhet och terminal)
Höjd: 87 mm
Bredd: 135 mm
Längd: 220 mm
Vikt (mätenhet och terminal)
Vikt: 1 kg

Comsel Zxm för Landis+Gyr E350 ZMF och AEM CST-0420

Beskrivning

Comsel Zx (Zxc, Zxm och Zxf) är en kommunikationsmodul designad för användning med Landis+Gyr E350-mätare och AEM CST-0420-mätare. Zx kombinerar den senaste teknologin inom systemutveckling med en robust och högtillgänglig plattform. Zx stöder online, over-the-air omkonfigurering och uppdateringar, den klarar att lagra flera miljoner värden lokalt och kan konfigureras att logga mätaravläsningar med ned till 10 sekunders intervall.

För att möjliggöra användningen av noll-konfiguration så gott som överallt, är Zx försedd med ett 3G/GPRS eller LTE-modem. I tillägg till LTE/3G-modemet, kan Z3 använda multipla extra anslutningsvägar med de inbyggda Ethernet- och WiFi-modulerna. Zx använder det senaste inom nätverkssäkerhet för att garantera både säker leverans av mätvärden och kontrollerbara mjukvaru-uppdateringar och konfigurationsändringar.

Zx stöder alla register som finns i E350 eller CST-mätaren, och kan därmed övervaka elkvalitetsparametrar såsom spänning, ström, frekvenser och effektfaktor. Modulen stöder mätningar i både import- och exportriktning, och kan använda multipla konfigurerbara tariffer i bägge riktningarna. Med ett effektivt och konfigurerbart larmsystem kan modulen snabbt detektera olika typer av avvikelser, såsom allt från fasavbrott till spänningsdippar och spänningspikar, samt omedelbart avge notifiering om situationen.

Teknisk specifikation

Strömförsörjning
3 x 230/400 V, 50 Hz
Temperaturräckvidd
-40 to +60°C, icke-kondenserande <95 % fuktighet
Realtidsklocka
Precision på klocka: ±1s/24h (i 25°C)
Automatisk NTP tidssynkronisering
Backup-kapacitet: 10 dagar
WAN konnektivitet
LTE, Dual-band UMTS/HSPA, Dual-band GSM/GPRS/EDGE
Ethernet: RJ-45 10/100Mbps
WiFi: 802.11 b/g/n
HAN konnektivitet
WPAN: 802.15.4 Ready
WiFi: 802.11 b/g/n
Bluetooth Low Energy
Dimensioner (terminal)
Höjd: 34.5 mm
Bredd: 124.0 mm
Längd: 103.5 mm
Vikt (terminal)
Vikt: 152 gram
Dimensioner (mätenhet och terminal)
Höjd: 84 mm
Bredd: 176 mm
Längd: 260 mm
Vikt (mätenhet och terminal)
Vikt: 1.3 kg

Comsel Zxf för Landis+Gyr E350 ZFF och AEM CST-0420

Beskrivning

Comsel Zx (Zxc, Zxm och Zxf) är en kommunikationsmodul designad för användning med Landis+Gyr E350-mätare och AEM CST-0420-mätare. Zx kombinerar den senaste teknologin inom systemutveckling med en robust och högtillgänglig plattform. Zx stöder online, over-the-air omkonfigurering och uppdateringar, den klarar att lagra flera miljoner värden lokalt och kan konfigureras att logga mätaravläsningar med ned till 10 sekunders intervall.

För att möjliggöra användningen av noll-konfiguration så gott som överallt, är Zx försedd med ett 3G/GPRS eller LTE-modem. I tillägg till LTE/3G-modemet, kan Z3 använda multipla extra anslutningsvägar med de inbyggda Ethernet- och WiFi-modulerna. Zx använder det senaste inom nätverkssäkerhet för att garantera både säker leverans av mätvärden och kontrollerbara mjukvaru-uppdateringar och konfigurationsändringar.

Zx stöder alla register som finns i E350 eller CST-mätaren, och kan därmed övervaka elkvalitetsparametrar såsom spänning, ström, frekvenser och effektfaktor. Modulen stöder mätningar i både import- och exportriktning, och kan använda multipla konfigurerbara tariffer i bägge riktningarna. Med ett effektivt och konfigurerbart larmsystem kan modulen snabbt detektera olika typer av avvikelser, såsom allt från fasavbrott till spänningsdippar och spänningspikar, samt omedelbart avge notifiering om situationen.

Teknisk specifikation

Strömförsörjning
3 x 230 V, 50 Hz
Temperaturräckvidd
-40 to +60°C, icke-kondenserande <95 % fuktighet
Realtidsklocka
Precision på klocka: ±1s/24h (i 25°C)
Automatisk NTP tidssynkronisering
Backup-kapacitet: 10 dagar
WAN konnektivitet
LTE, Dual-band UMTS/HSPA, Dual-band GSM/GPRS/EDGE
Ethernet: RJ-45 10/100Mbps
WiFi: 802.11 b/g/n
HAN konnektivitet
WPAN: 802.15.4 Ready
WiFi: 802.11 b/g/n
Bluetooth Low Energy
Dimensioner (terminal)
Höjd: 34.5 mm
Bredd: 124.0 mm
Längd: 103.5 mm
Vikt (terminal)
Vikt: 152 gram
Dimensioner (mätenhet och terminal)
Höjd: 84 mm
Bredd: 176 mm
Längd: 260 mm
Vikt (mätenhet och terminal)
Vikt: 1.3 kg

Comsel Z3t för AEM CST-0420

Beskrivning

Comsel Z3 (Z3c, Z3m, Z3f och Z3t) är en kommunikationsmodul designad för användning med Landis+Gyr E350-mätare och AEM CST-0420-mätare. Z3 kombinerar den senaste teknologin inom systemutveckling med en robust och högtillgänglig plattform. Z3 stöder online, over-the-air omkonfigurering och uppdateringar, den klarar att lagra flera miljoner värden lokalt och kan konfigureras att logga mätaravläsningar med ned till 10 sekunders intervall.

För att möjliggöra användningen av noll-konfiguration så gott som överallt, är Z3 försedd med ett 3G/GPRS eller LTE-modem. I tillägg till LTE/3G-modemet, kan Z3 använda multipla extra anslutningsvägar med de inbyggda Ethernet- och WiFi-modulerna. Z3 använder det senaste inom nätverkssäkerhet för att garantera både säker leverans av mätvärden och kontrollerbara mjukvaru-uppdateringar och konfigurationsändringar.

Z3 stöder alla register som finns i E350 eller CST-mätaren, och kan därmed övervaka elkvalitetsparametrar såsom spänning, ström, frekvenser och effektfaktor. Modulen stöder mätningar i både import- och exportriktning, och kan använda multipla konfigurerbara tariffer i bägge riktningarna. Med ett effektivt och konfigurerbart larmsystem kan modulen snabbt detektera olika typer av avvikelser, såsom allt från fasavbrott till spänningsdippar och spänningspikar, samt omedelbart avge notifiering om situationen.

Teknisk specifikation

Strömförsörjning
3 x 230/400 V, 50 Hz (Z3t för för AEM CST-0420)
Temperaturräckvidd
-40 to +60°C, icke-kondenserande <95 % fuktighet
Realtidsklocka
Precision på klocka: ±1s/24h (i 25°C)
Automatisk NTP tidssynkronisering
Backup-kapacitet: 10 dagar
WAN konnektivitet
Dual-band UMTS/HSPA, Dual-band GSM/GPRS/EDGE
Ethernet: RJ-45 10/100Mbps
WiFi: 802.11 b/g/n (option)
HAN konnektivitet
WPAN: 802.15.4 Ready
WiFi: 802.11 b/g/n (option)
M-Bus TP/M-Bus RF 868 MHz (option)
Dimensioner (terminal)
Höjd: 34.5 mm
Bredd: 124.0 mm
Längd: 103.5 mm
Vikt (terminal)
Vikt: 152 gram

Comsel Zxe

Beskrivning

Comsel Zxe är en mätarobereoende kommunikationsmodul som lätt kan installeras över skruvplintarna på både kategori 1 och kategori 2 elmätare. Zxe kombinerar den senaste teknologin inom systemutveckling med en robust och högtillgänglig plattform. Zx stöder online, over-the-air omkonfigurering och uppdateringar, den klarar att lagra flera miljoner värden lokalt och kan konfigureras att logga mätaravläsningar med ned till 10 sekunders intervall.

För att möjliggöra användningen av noll-konfiguration så gott som överallt, är Zxe försedd med ett 3G/GPRS eller LTE-modem. I tillägg till LTE/3G-modemet, kan Zxe använda multipla extra anslutningsvägar med de inbyggda Ethernet- och WiFi-modulerna. Zxe använder det senaste inom nätverkssäkerhet för att garantera både säker leverans av mätvärden och kontrollerbara mjukvaru-uppdateringar och konfigurationsändringar.

Teknisk specifikation

Strömförsörjning
1 x 230 V, 50 Hz
3 x 230 V, 50 Hz
3 x 230/400 V, 50 Hz
Temperaturräckvidd
-40 to +60°C, icke-kondenserande <95 % fuktighet
Realtidsklocka
Precision på klocka: ±1s/24h (i 25°C)
Automatisk NTP tidssynkronisering
Backup-kapacitet: 10 dagar
WAN konnektivitet
LTE, Dual-band UMTS/HSPA, Dual-band GSM/GPRS/EDGE
Ethernet: RJ-45 10/100Mbps
WiFi: 802.11 b/g/n
HAN konnektivitet
WPAN: 802.15.4 Ready
WiFi: 802.11 b/g/n
Bluetooth Low Energy
Dimensioner (terminal)
Höjd: 80 mm
Bredd: 178 mm
Längd: 100 mm
Vikt (terminal)
Vikt: 500 gram

Comsel Oculus

Beskrivning

Comsel Oculus är en mätaroberoende kommunikationsmodul som, med hjälp av det standardiserade IR-gränssnittet för mätavläsning, kan kommunicera med såväl elmätare som fjärrvärmemätare samt M-Bus enheter. Oculus stöder IEC 62056-21 samt M-Bus över IR.

Oculus kombinerar den senaste teknologin inom systemutveckling med en robust och högtillgänglig plattform. Oculus stöder online, over-the-air omkonfigurering och uppdateringar, den klarar att lagra flera miljoner värden lokalt och kan konfigureras att logga mätaravläsningar med ned till 10 sekunders intervall.

För att möjliggöra användningen av noll-konfiguration så gott som överallt, är Oculus försedd med ett 3G/GPRS-modem, LTE-modem eller ethernet. I tillägg till LTE/3G-modemet eller ethernet, kan Oculus extra anslutningsvägar med den inbyggda WiFi-modulen. Oculus använder det senaste inom nätverkssäkerhet för att garantera både säker leverans av mätvärden och kontrollerbara mjukvaru-uppdateringar och konfigurationsändringar.

Oculus kan hantera alla typer av mätregister och kan övervaka parametrar för elkvalitet eller fjärrvärmedistributionskvalitet lokalt för snabba handlingar, dynamiskt logga förändringar och avge notifieringar till överliggande system om onormala situationer uppstår. Modulen stöder mätningar i både import- och exportriktning, och kan använda multipla konfigurerbara tariffer i bägge riktningarna. Med ett effektivt och konfigurerbart larmsystem kan modulen snabbt detektera olika typer av avvikelser, såsom allt från fasavbrott till spänningsdippar och spänningspikar, avvikande flödestemperaturer, samt omedelbart avge notifiering om situationen.

Teknisk specifikation

Strömförsörjning
5 V DC, 2A micro-USB
Temperaturräckvidd
-40 to +60°C, icke-kondenserande <95 % fuktighet
WAN konnektivitet
LTE, Dual-band UMTS/HSPA, Dual-band GSM/GPRS/EDGE (option)
Ethernet: RJ-45 10/100Mbps (option)
WiFi: 802.11 b/g/n
HAN konnektivitet
WPAN: 802.15.4 Ready
WiFi: 802.11 b/g/n
Dimensioner
Höjd: 40 mm
Bredd: 53 mm
Längd: 67 mm
Vikt
Vikt: 100 gram

Comsel Gemini micro

Beskrivning

Comsel Gemini är en mätaroberoende kommunikationsmodul som, med hjälp av det standardiserade M-Bus (trådad och trådlös) och RS-485 gränssnitten lätt kan integreras i många olika mätscenarion.

Gemini kombinerar den senaste teknologin inom systemutveckling med en robust och högtillgänglig plattform. Gemini stöder online, over-the-air omkonfigurering och uppdateringar, den klarar att lagra flera miljoner värden lokalt och kan konfigureras att logga mätaravläsningar med ned till 10 sekunders intervall.

För att möjliggöra användningen av noll-konfiguration så gott som överallt, är Gemini försedd med ett 3G/GPRS eller LTE-modem. I tillägg till LTE/3G-modemet, kan Gemini använda multipla extra anslutningsvägar med de inbyggda Ethernet- och WiFi-modulerna. Gemini använder det senaste inom nätverkssäkerhet för att garantera både säker leverans av mätvärden och kontrollerbara mjukvaru-uppdateringar och konfigurationsändringar.

Gemini kan integreras som master i ett M-Bus-nätverk och stöder alla typer av M-Busenheter. Modulen stöder mätningar i både import- och exportriktning, olika storheter, och kan använda multipla konfigurerbara tariffer för alla olika storheter. Med ett effektivt och konfigurerbart larmsystem kan modulen snabbt detektera olika typer av avvikelser, samt omedelbart avge notifiering om situationen.

Teknisk specifikation

Strömförsörjning
1 x 230 V, 50 Hz
Temperaturräckvidd
-40 to +60°C, icke-kondenserande <95 % fuktighet
Realtidsklocka
Precision på klocka: ±1s/24h (i 25°C)
Automatisk NTP tidssynkronisering
Backup-kapacitet: 10 dagar
WAN konnektivitet
LTE, Dual-band UMTS/HSPA, Dual-band GSM/GPRS/EDGE
Ethernet: RJ-45 10/100Mbps
WiFi: 802.11 b/g/n
HAN konnektivitet
868 MHz ISM radio
WPAN: 802.15.4 Ready
WiFi: 802.11 b/g/n
Dimensioner
Höjd: 105.10 mm
Bredd: 53.50 mm
Djup: 61.70 mm
Vikt
Vikt: 250 gram

Comsel Gemini

Beskrivning

Comsel Gemini är en mätaroberoende kommunikationsmodul som, med hjälp av det standardiserade M-Bus (trådad och trådlös), RS-485, RS-232, pulsräknings- och lång räckvidds RF- gränssnitten lätt kan integreras i många olika mätscenarion.

Gemini kombinerar den senaste teknologin inom systemutveckling med en robust och högtillgänglig plattform. Gemini stöder online, over-the-air omkonfigurering och uppdateringar, den klarar att lagra flera miljoner värden lokalt och kan konfigureras att logga mätaravläsningar med ned till 10 sekunders intervall.

För att möjliggöra användningen av noll-konfiguration så gott som överallt, är Gemini försedd med ett 3G/GPRS eller LTE-modem. I tillägg till LTE/3G-modemet, kan Gemini använda multipla extra anslutningsvägar med de inbyggda Ethernet- och WiFi-modulerna. Gemini använder det senaste inom nätverkssäkerhet för att garantera både säker leverans av mätvärden och kontrollerbara mjukvaru-uppdateringar och konfigurationsändringar.

Comsel Gemini kan integreras som master i ett M-Bus-nätverk och stöder alla typer av M-Busenheter. Modulen stöder mätningar i både import- och exportriktning, olika storheter, och kan använda multipla konfigurerbara tariffer för alla olika storheter. Med ett effektivt och konfigurerbart larmsystem kan modulen snabbt detektera olika typer av avvikelser, samt omedelbart avge notifiering om situationen.

Teknisk specifikation

Strömförsörjning
1 x 230 V, 50 Hz
3 x 230 V, 50 Hz
3 x 230/400 V, 50 Hz
Temperaturräckvidd
-40 to +60°C, icke-kondenserande <95 % fuktighet
Realtidsklocka
Precision på klocka: ±1s/24h (i 25°C)
Automatisk NTP tidssynkronisering
Backup-kapacitet: 10 dagar
WAN konnektivitet
LTE, Dual-band UMTS/HSPA, Dual-band GSM/GPRS/EDGE
Ethernet: RJ-45 10/100Mbps
WiFi: 802.11 b/g/n
HAN konnektivitet
WPAN: 802.15.4 Ready
WiFi: 802.11 b/g/n
Bluetooth Low Energy
Dimensioner
Höjd: 90 mm
Bredd: 90 mm
Djup: 90 mm
Vikt
Vikt: 350 gram

Vill ni veta mer?

Vi sänder er gärna mer information om våra produkter Zodiac, Service Hub, Oculus, Neuron, elbilsladdning och våra lösningar! Vänligen fyll formuläret nedan eller kontakta sales direkt.

Skicka