Comsel teknologi

Corona Service Hub – Konnektivitet + Provisionering

Corona


Troligen det mest flexibla sättet att hantera smart mätdata.

Corona är ett IT-infrastruktursystem för att hantera både utrustningen involverad i din smarta mätning och mätdatan. Corona är uppbyggt som en familj av verktyg för hantering av provisionering, konfiguration, uppdatering av inbyggda program och den dagliga mätdatakommunikationen.
Zodiac smart mätning - Smarta mätenheter för alla behov

Zodiac


Smart metering – Smarta mätenheter för alla behov.

Comsel Zodiac är en mätaroberoende kommunikationsmodul designad för att funktionera både självständigt och integrerad i olika mätare. Zodiac ser likadan ut åt överliggande system oberoende vilken typ av mätare den är kopplad till, vilket gör det möjligt att använda samma teknologi för alla dina mätbehov, från stora och små elkonsumenter till fjärrvärmeanläggningar.

Elbilsladdning


Framtidssäker laddlösning, enkelt.

Comsels elbilsladdning är en komplett lösning med låga totalkostnader. Lösningen täcker allt från laddstationen till laddupplevelsen, faktureringen och näthanteringen, i ett integrerat paket med kraftfulla gränssnitt. Vår laddlösning kombinerar Comsel teknologier för att skapa en EU standardiserad laddlösning med hög kvalité för användning i publika och semipublika installationer.
Neuron Smart Things Technology – baserad på 100% öppna standarder

Neuron


Smart Things Technology baserad på 100% öppna standarder

Neuron är en lösning för IoT datakommunikation som möjliggör att allt från små sensorer till stora datasystem kan integreras säkert över Internet. Med hjälp av Neuron kan enheter kopplas samman över IP nätverk säkert, effektivt och med en låg overhead.