Comsel System
Energy metering, usage and communication smarter

Energimätning som möjliggör optimerad energianvändning. Mindre spill, mer effektivitet och lägre kostnader. För distributionsföretag, näten, användare och miljön.

Electricity
Water
Heat
Gas

Tre hörnstenar utgör grunden för varje lösning och produkt från Comsel:

Datasäkerhet &
Integritet
Öppna
standarder
Skalbarhet

Vår teknologi är designad för en energimarknad i förändring samt för framtida energianvändning, marknader, mätning och kommande krav.